Om testen

Denne testen beregner raskt og enkelt kondisjonsnivået ditt eller kroppens fysiologiske alder. Testen er utviklet med utgangspunkt i «verdens største helseundersøkelse» - HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Forskerne ved CERG ved NTNU har funnet ut at denne enkle testen gir et ganske presist mål på fysisk form – og i motsetning til mer omfattende tester som krever mer måleutstyr så er den billig og rask å gjennomføre. Testen er utviklet for voksne og er kun relevant for voksne.

Forskning i verdensklasse

Målet med mye av Cardiac Exercise Research Group (CERG)s forskning, er å finne ut hvordan vi kan behandle og forebygge store folkehelseproblemer som overvekt og hjerte- og karsykdom. Forskerne angriper disse spørsmålene fra ulike vinkler som spenner fra store befolkningsstudier til å studere de molekylære mekanismene som aktiveres gjennom trening. Du kan lese mere om hvordan de jobber og hva de har funnet ut på nettsidene hos NTNU.

Cerg logo NTNU logo