Personvernerklæring for Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ved helsedirektøren er behandlingsansvarlig for helse- og personopplysninger som benyttes i Helsedirektoratet. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at helse- og personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket. På denne nettsiden samler vi ikke inn personopplysninger.

E-post: postmottak@helsedir.no (send aldri personsensitive opplysninger)
Telefon: 810 20 050
Telefon: +47 24 16 30 00 (fra utlandet)
Besøk: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
Post: Pb. 220 Skøyen, 0213 Oslo
Organisasjonsnummer: 983 544 622
personvernombud@helsedirektoratet.no

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/