Om testen

Basert på forskning ved Senter for hjertetrening ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), kan du enkelt og raskt beregne kondisjonsnivået ditt ved å svare på noen spørsmål. Testen er utviklet med utgangspunkt i «verdens største helseundersøkelse» - HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). Forskerne har funnet ut at denne enkle testen gir et ganske presist mål på fysisk form – og i motsetning til mer omfattende tester som krever mer måleutstyr så er den billig og rask å gjennomføre. Testen er utviklet for voksne og er kun relevant for voksne.

Om studien

Frem til nylig fantes det ikke robuste data som sa noe om maksimalt oksygenopptak i en frisk, voksen befolkning. Vi ønsket å undersøke dette, og studere hvordan maksimalt oksygenopptak er forbundet med tradisjonelle risikofaktorer.

CERG

Målet med mye av Cardiac Exercise Research Group (CERG)s forskning, er å finne ut hvordan vi kan behandle og forebygge store folkehelseprobelmer som overvekt og hjerte- og karsykdom. Vi angriper disse spørsmålene fra ulike vinkler som spenner fra store befolkningsstudier til å studere de molekylære mekanismene som aktiveres gjennom trening. Du kan lese mere om hvordan vi jobber på nettsider hos NTNU.